Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki
koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir
 
Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs.
kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek
doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan MARİSAMMODA.COM sorumlu değildir.
Marisammoda.com, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye
uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 
Marisammoda.com işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile
sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme,
yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı
ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları
için de geçerlidir.
 
Marisammoda.com, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye
uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü,
iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması
hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 
Bu internet sitesi Marisammoda.com'un kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya
referans içerebilir. Marisammoda.com, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
 
Marisammoda.com bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim,
Marisammoda.com markası ve diğer markaları, alan adları, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya
makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu
ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının
sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden
izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz,
çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez,
postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir
internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir.
Marisammoda.com'un burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.
 
Marisammoda.com, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve
kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.